בעלי תפקידים    |    דף הבית

סיקור כנסים

סיקור הכנס השנתי | 2-4.5.2013 | דן קיסריה

לפניכם הרצאות מהכנס השנתי:

Alexander A. Bankier Organizing Pneumonias: spectrum of concepts and morphologies


Alexander A. Bankier
Department of Radiology, Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, Boston

 

 


Pitfalls in Imaging of Lung Cancer Pitfalls in Imaging of Lung Cancer 

Mylene T. Truong 
The University of Texas, MD Anderson Center, Houston 

 

 

 


Pulmonary nodules: what should the radiologist "manage" and what not ? Pulmonary nodules: what should the radiologist "manage" and what not ? 

Alexander A. Bankier 
Department of Radiology, Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, Boston 

 

 


Imaging of Invasive Fungal Pneumonia in 2013 Imaging of Invasive Fungal Pneumonia in 2013 

Edith M. Marom 
The University of Texas, MD Anderson Center, Houston 

 

 

 


Imaging small airways disease: a practical approach Imaging small airways disease: a practical approach 

Alexander A. Bankier 
Department of Radiology, Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, Boston 

 

 


Evidence and Options for the use of Anticholinergics in Asthma Evidence and Options for the use of Anticholinergics in Asthma 

Eric Bateman 
University of Cape Town, Cape town 

 

 

 


Targeting eosinophils in asthma and related airway diseases: lessons learned Targeting eosinophils in asthma and related airway diseases: lessons learned 

Bruce S. Bochner 
Division of Allergy and Clinical Immunology, Johns Hopkins Asthma and Allergy Center, Baltimore 

 

 Immunomodulation in Moderate to Severe Allergic Asthma Immunomodulation in Moderate to Severe Allergic Asthma 

Phillipe Saudan 
Cytos Biotech, Switzerland 

 

 

 

ד"ר פינק וד"ר אריאל

סיקור הכנס השנתי 2013

דף הבית  |  בעלי תפקידים  |  לוח ארועים  |  פגישות קליניות   |  סקירות נבחרות  |  סיקור כנסים  |  תרופות וטכנולוגיות  |   מידע לחברים