כנס האגודה הישראלית לכאב


ד''ר אמנון אריאלקורס הכנת מתמחים ברפואת ריאות 2013
"חסמת הריאות – COPD; ישן וחדש"

ד"ר אמנון אריאל
מנהל יחידת ריאות, מ"ר העמק, עפולה

אינך רואה את ההרצאה?, לחץ כאן
 
SignifiCast.come-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל