כנס האגודה הישראלית לכאב


קורס הכנת מתמחים ברפואת ריאות 2013
Hemoptysis

ד"ר אריאל רוקח
מכון ריאות, מ"ר שערי צדק

אינך רואה את ההרצאה?, לחץ כאן
 
SignifiCast.come-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל