סיקור הכנס השנתי | 2-4.5.2013 | דן קיסריה

תאריך: 02/05/2013 - 04/05/2013

לפניכם סיקור הכנס:


Alexander A. BankierOrganizing Pneumonias: spectrum of concepts and morphologies

הרצאתו של Alexander A. Bankier מהכנס השנתי.

להמשך קריאה
מרצה: Alexander A. Bankier
Department of Radiology, Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, Boston

Mylene T. TruongPitfalls in Imaging of Lung Cancer

הרצאתו של Mylene T. Truong מהכנס השנתי.

להמשך קריאה
מרצה: Mylene T. Truong
The University of Texas, MD Anderson Center, Houston

Bankier2Pulmonary nodules: what should the radiologist "manage" and what not?

הרצאה נוספת של Alexander A. Bankier מהכנס השנתי.

להמשך קריאה
מרצה: Alexander A. Bankier
Department of Radiology, Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, Boston

Bankier3Imaging small airways disease: a practical approach

הרצאה נוספת של Alexander A. Bankier מהכנס השנתי.

להמשך קריאה
מרצה: Alexander A. Bankier
Department of Radiology, Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, Boston